парк Аязмото


клик на картата за по-голяма

Според преданието, по времето на княз Борис I в Стара Загора властвал княз Цолю, който имал дъщеря на име Цветана. Когато Цветана се разболяла, князът се съгласил тя да бъде лекувана от лекари-християни, негови пленници. “Покръстили я в извора на Аязмото и я нарекли Теодора. Като по чудо в момента на покръщението, тя оздравяла. Капището на Аязмото се превърнало в християнски храм. В тази местност изникнал един монастир посветен на Светого Велико-мученика Теодора Тирона, по името на покръстената княгиня Теодора...” (История на Аязмото в гр. Стара Загора, Художник, 1942, стр. 5) Според изследванията на митрополит Методий Кусев на Аязмото е бил покръстен и княз Борис I, с което се поставило началото на приемането на християнството като официална религия в България. Парк Аязмото получава името си от българското християнско население и означава лечебен минерален извор.

Митрополит Методий Кусев инициира създаването на парка през 1895 г. Той организира първата кампания по залесяването на парка и превръща почти голия ерозирал хълм в прекрасна градина, разполагаща с уникални за България дървесни видове. Той внася много от растенията от Ливан, Турция, Гърция, Испания, Италия и др. Заедно с това, Дядо Методий изгражда напоителна схема и построява църква на върха. От самото начало гражданите сътрудничат за изграждането на парка и много хора се включват доброволно през годините в залесяването и поддръжката му.

Голяма част от парка (60 от 268 ха) представлява паметник на парковото и градинското изкуство от национално значение (Наредба № 5 за Обявяване на недвижимите паметници на културата, приета от Министерството на културата, 27 май 1998 г.). 60 ха са охранителна зона. Дефиницията използвана в наредбата гласи: “териториално или пространствено обособени структури, разпознаваеми по устойчивата им композиция и от значение за развитието на паркоустройственото изкуство и наука; пространствено обособима структура от селищна или извънселищна територия, разпознаваеми по устойчивата им композиция и от значение за развитието на градоустройствената наука, взаимодействието на човека с природната среда, притежаващи структурообразуваща или поддържаща роля за развитието на населено място или извънселищна територия” по смисъла на Наредбата.

Старозгорци несъмнено имат основание да се гордеят с парк Аязмото. Паркът дължи своята изключителна красота на пейзажа на много фактори, между които изобилната зеленина и подходящото си разположение, предлагащо вълнуващи гледки към Тракийската низина и към град Стара Загора. Паркът предлага голямо разнообразие от алеи и пътеки минаващи под тунели от зеленина. Типични за парка са зелените тунели от короните на кипариси и кедри. Аязмото е дом за повече от 150 екзотични дървесни и храстови видове от най-различни части на света. Особен интерес предствляват алепския бор (Aleppo pine), лавровото дърво (Laurus nobilis), моливното дърво (Juniperus virgiliana), райската ябълка (Malus pumila), алепския дъб (Quercus infectoria), гинкото (Ginkgo biloba) и много други.

Аязмото е любимо място за отдих на открито и предлага удобства за рекреация на жителите на Стара Загора от всички възрасти. На различни нива в парка са разположени заравнени територии, които се използват за спортни игри (четири корта за бадминтон, тенис корт и едно многофункционално спортно игрище). Друга специфична инфраструктура се представя от летен театър, малък хотел с ресторант и кафе, детски площадки, зала с криви огледала, обсерватория и зоопарк. Особена атракция на парка представлява зоопаркът, разположен на близо 30 дка.

Най-голямата ценност на парка обаче е, че той допринася много за отдадеността на старозогорци към любимия град. Парк Аязмото е едновременно елемент от ежедневието на хората и високо ценен символ на родното място. Аязмото е част от живота в Стара Загора. Повечето жители на града, свързват парка с любимите си спомени за родния край, те се чувстат в парка “в свои води”.

Парк Аязмото е публична общинска собственост и Общинската администрация и Общинския съвет на Стара Загора са отговорни за планирането, управлението, опазването, развитието и поддръжката на зелените площи, социалната и техническата инфраструктура на парка.

Тази карта на парк Аязмото е отпечатана благодарение на

проект “Градски и крайградски паркове”, 2004 г.

Проектът цели повишаване качеството на живот и подобряване на околната среда в европейските градове чрез въвличане на обществеността при планиране и дизайн на градските и крайградски паркове.

Изпълнението на проекта е финансирано от:

Пета рамкова програма на ЕС

Качество на живота и управление на ресурсите за живот

 

Проектът се осъществи с любезното съдействие на Общинска администрация Стара Загора от фондация:

 

Фондация “Земя завинаги” е нестопанска организация.

Регистрация: Септември 1998, Окръжен съд – Стара Загора, България.

Нашата мисия: Да работим за устойчиво развитие на общностите чрез усъвършенстване управлението на околната среда, икономически напредък и социална справедливост.

Нашите средства: Въвличайки гражданите и младежите, ние разработваме и осъществяваме различни инициативи за подобряване средата на живот на общностите. Ние повишаваме информираността на гражданите и ги мобилизираме да настояват за устойчивирешения в областта на околната среда. Ние работим тясно с вземащите решения, за да гарантираме устойчиво управление.

Изработването на брошурата стана възможно благодарение на г-н Матей Йорданов, Председател на Клуба по ориентиране на Туристическо дружество Сърнена гора, който предостави картана,

и на съдействието на инж. Галя Караджова.

Текст: Диана Искрева

Снимки: Ан Ван Херзиле, Фабио Салбитано, Мариана Стоилова, Диана Искрева

Специални благодарности за подкрепата на: ланд.арх. Венета Георгиева